20Uztaila2019

009.jpg
Zu hemen zaude: Albisteak

Kategoria: Nabarmenak

Amasa-Villabonako udalaren oharra, EAJ-PNV alderdiak publikoki egindako salaketa dela eta

Pasa den asteartean, uztailaren 9an, eskualdeko komunikabideetan argitaratu zen EAJ-PNV alderdiaren oharra dela medio, Amasa-Villabonako udal gobernu taldeak honakoa adierazi nahi du:

Lehenik eta behin, EAJ-PNV alderdiak argitaratutako oharrean datu faltsuak daudela salatu beharrean aurkitzen gara. Zehazki hau dio EAJ-PNV alderdiaren oharrak: "Talde jeltzalearen eskaera Alkatetzatik zabaldu den bandoari dagokio, non Beatriz Unzuek euskarazko testua tamaina handiagoan eta nabarmenduta joan behar dela azaltzen duen araua ez baitu bete." Baieztapen hau ez da egia, udal gobernuak uztailaren 5ean argitaratutako bandoan euskarazko testuaren letra tamaina erdarazkoa baino handiagoa zelako, eta nabarmendua (negritan eta zutabe zabalagoan) zegoelako. 

Euskararen erabilerari dagokion udal araudia ez errespetatzearen akusazioa frogatzeko, udal gobernuak txosten bat egitea enkargatu dio udaleko euskara teknikariari. Txosten horretan, Maite Izagirre alkate ohiak sinatuta argitaratu zen azken bandoa eta Beatriz Unzue egungo alkateak sinatutako lehena (EAJ-PNVk araudia urratzen duela salatu duena) aztertzea eskatu zaio euskara teknikariari. 

Euskara Teknikariak egindako txostenak honakoa dio hitzez hitz:

EUSKARA TEKNIKARIAREN TXOSTENA

Alkatetzak 2019ko uztailaren 9an eskatuta egindako txostena.

GAIA: Maite Izagirre Irazustabarrena aurreko alkatearen agindupean jarritako azken bandoak, eta Beatriz Unzue Esnaola alkatearen agindupean jarritako lehen bandoak, Euskara Planean jasotako irizpideak betetzen ote dituzten aztertzea.

TXOSTENERAKO OINARRIA: 2018ko azaroaren 26ko Osoko Bilkuran, ahobatez, onartutako VI. Plangintzaldiari dagokion Euskara Plana (2018-2022).

Plan horretako 2. 1. Puntuan, zerbitzua emateko orduan herritarrekiko harreman idatzia nola izango den zehazten du. Puntu horretan, zehazki, bandoei dagokienez, honako hau dio hitzez hitz:

“Bandoak ele bietan egingo dira, baina, beti, euskarari lehentasuna emanez (bi puntuko aldea letra tamainan eta negritan. Izenburua jartzerakoan, ez da bi hizkuntzetan jarriko, euskara hutsez jarriko da erdian: BANDOA.”

Puntu honek dioena oinarritzat hartuz, aurrez aipatutako bi bando horiek Euskara Planean jasotako irizpideak betetzen ote dituzten aztertu dut.

AZTERKETAREN EMAITZA:

A. Maite Izagirre Irazustabarrenak bere agintaldian sinatutako azken bandoa, 2019ko ekainaren 10ean, Legarretako zubiaren itxierari buruzkoa.

1. Bandoa ele bietan dago. Betetzen du Planak dioen irizpidea.

2. Bandoaren izenburuan ez zaio euskarari lehentasuna ematen, bi testuak Century Gothic 17, negritan daude. Beraz, trataera bera dutenez, ez du betetzen Planak dioena.

3. Bandoaren testuari dagokionez, euskarari lehentasuna ematen dio (letra tamaina handiagoa da eta negritan dago). Hala ere, testua word formatoan aztertuta, euskarazko testua puntu bat handiagoa dela ikusten da (euskarazkoak arial 11 eta erdarazkoak arial 10), eta ez bi puntukoa Euskara planak dioen bezala. Beraz, lehentasuna ematen zaion arren, ez du Planak jasotzen duen irizpidea bere osotasunean betetzen.

4. BANDOA izenburua jartzerakoan, bi hizkuntzetan jarrita dago eta Euskara Planak dio euskara hutsez jarriko dela erdian: BANDOA. Beraz, puntu honetan ez da betetzen Euskara Planak jasotzen duen irizpidea.


B. Beatriz Unzue Esnaolak bere agintaldian sinatutako lehen bandoa, 2019ko uztailaren 5ean, N-1tik Villabonarako sarreren itxierari buruzkoa.

1. Bandoa ele bietan dago. Betetzen du Euskara Planak dioen irizpidea.

2. Bandoaren izenburuan euskarari lehentasuna ematen zaio, euskarazkoa Century Gothic 17 negritan dago eta gaztelerazkoa Century Gothic 14 negritan. Beraz, euskarazkoa handiagoa da gaztelerazkoa baino hiru puntutan.

3. Bandoaren testuari dagokionez, euskarari lehentasuna ematen dio (letra tamaina handiagoa da eta negritan dago). Hala ere, testua word formatoan aztertuta, euskarazko testua puntu erdi bat handiagoa dela ikusten da (euskarazkoak arial 10,5 eta erdarazkoak arial 10), eta ez bi puntukoa Euskara Planak dioen bezala. Beraz, lehentasuna ematen zaion arren, ez du Planak jasotzen duen irizpidea bere osotasunean betetzen.

Bestalde, euskararen zatia jasotzen duen zutabea zabalagoa da (10 cm) gaztelerazkoa jasotzen duenarena baino (9,5cm). Berez, honakoa euskarari lehentasuna emateko modua izanik ere, lehentasuna emateko modu hau ez dago jasota Euskara Planean.

4. BANDOA izenburua jartzerakoan, euskara hutsez jarrita dago: BANDOA. Beraz, betetzen du Euskara Planak puntu honetan jasotzen duen irizpidea.

 

Villabonan, 2019ko uztailaren 10ean

EUSKARA TEKNIKARIAK,

Izpta. Maite Arregi Tejeria


Txosten honek agerian uzten du EAJ-PNV alderdiaren akusazioak ez duela funtsik, izan ere, alderdi horrek alkatetza izan duen lau urtetan ez du euskararen erabilera araudia inondik inora bete eta orain, eurek egin ez dutena hurrengo gobernu taldeari eskatzen aritzeak, alderdi honen koherentzia falta erakusten du. Gainera aldaketa begi bistakoa izan da, udal gobernu honek egindako lehen bandoan, euskarari lehentasun osoa ematen zaio eta horrenbestez, euskararen erabilera arauek finkatutako helburu eta filosofiarekin (euskarari lehentasuna ematea) bat egiten du guztiz.

Euskararen erabilerari dagokionez, azken lau urteetan (aurreko legealdi osoan zehar) etengabekoak izan dira euskararen erabileraren araudiak ezarritako neurrien urraketak, bai bandoetan eta baita udal komunikazioaren alor guztietan ere; AMAVI aldizkariek ez dituzte euskara irizpideak bete, udalaren sare sozialetako kontuek ere ez, udalaren hainbat publikazio edo argitaratzeek ere ez dituzte euskararen erabilera arauak kontuan izan eta beste hainbat adibide ere jar daitezke.

Hau horrela izanda, harrigarria eta paradoxikoa da EAJ-PNV alderdiak, oposiziora pasa denean, bapatean publikoki erakutsi duen interesa eta kezka. Jokabide honekin, EAJ-PNV alderdia, salatzen duen horixe bera egiten ari da, "euskara arma bezala erabiltzea" eta gainera inolako arrazoirik edo argumenturik gabe. 

Azkenik, udal gobernu honek argitaratuko dituen euskarri guztietan eta uneoro, euskararen erabileraren araudia errespetatzeko konpromiso irmoa duela adierazi nahi du. Euskarari lehentasuna emateko dugun uste osoan berresten gara eta gure hizkuntzaren normalizazioan aurrera egiteko helburuarekin, euskararen erabileran eredugarriak izatea da gure bokazioa. 

 

Kategoria: Nabarmenak

Lehen erabakiak hartu dira legealdi berriko lehen osoko bilkuran

Joan zen asteazkenean, ekainaren 26an, Osoko Bilkura berezia bildu zen udaletxeko pleno aretoan. Bilkura berezia izan zen, legealdiko lehen bilkura izanik, Udaleko funtzionamenduari eta Udal organoen eraketari buruzko hainbat gai eztabaidatu eta erabaki baitzen:

1. Udalbatzaren Osoko Bilkuren maiztasuna:

Hilean behin egingo dira Osoko Bilkurak, hilabeteko azken asteartetan, arratsaldeko 19:30etan. Egun hori lan eguna ez balitz, aurreko asteko asteartera pasatuko litzateke, ordu berean. Salbuespenak: Uztailaren 23an (uztailaren 30ean Santio jaiak direlako) eta abenduaren 17a (abenduak 24 eta 31 ez direlako bilkura egiteko egun egoki gisa ikusten). 

Udalbatzaren Bozketa: Alde: 13 bozka, kontra: 0 bozka eta abstentzioa: 0 bozka. Ondorioz, aho batez onartua izan zen.

 

2. Batzorde iraunkorrak eratzea:

Hauek izango dira 2019-2023 legealdiko Udal Batzorde iraunkorrak, batzordeburuak eta batzordekideak:

 • Hirigintza, Zerbitzuak eta Ingurumena:

Batzordeburua: Xabat Laborde (EH BILDU).

Batzordekideak: Ander Goikoetxea (EH BILDU), Beatriz Unzue (EH BILDU), Patxi Agirre (EAJ-PNV), Mª Luisa Arija (UDAL TALDE SOZIALISTA).

 • Ogasuna, Garapen ekonomikoa, Enplegua eta Merkataritza:

Batzordeburua: Beatriz Unzue (EH BILDU).

Batzordekideak: Xabat Laborde (EH BILDU), Arantza Lopez (EH BILDU), Maite Izagirre (EAJ PNV), Mª Luisa Arija (UDAL TALDE SOZIALISTA).

 • Pertsonala eta barne araubidea:

Batzordeburua: Beatriz Unzue (EH BILDU).

Batzordekideak: Xabat Laborde (EH BILDU), Arantza Lopez (EH BILDU), Maite Izagirre, (EAJ PNV), Mª Luisa Arija (UDAL TALDE SOZIALISTA). Ahotsarekin baina botorik gabe: langileen ordezkariak.

 • Euskara, Kultura, Hezkuntza, Gazteria eta Kirola:

Batzordeburua: Gorka Kamio (EH BILDU).

Batzordekideak: Garazi Bengoetxea (EH BILDU), Amagoia Agirre (EH BILDU), Juan Manuel Izagirre (EAJ-PNV), Mª Luisa Arija (UDAL TALDE SOZIALISTA)

 • Gizarte politika, Aniztasuna, Adineko pertsonak eta Politika feminista:

Batzordeburua: Arantza Lopez (EH BILDU).

Batzordekideak: Beatriz Unzue (EH BILDU), Xabat Laborde (EH BILDU), Amaia Irazusta (EAJ-PNV) Mª Luisa Arija (UDAL TALDE SOZIALISTA).

 • Herritarren Parte Hartze Batzorde Berezia:

Batzordeburua: Beatriz Unzue (EH BILDU).

Batzordekideak: Xabat Laborde (EH BILDU), Gorka Kamio (EH BILDU), Maite Izagirre (EAJ PNV), Mª Luisa Arija (UDAL TALDE SOZIALISTA).

 • Memoria eta Elkarbizitza Batzorde Berezia:

Batzordeburua: Xabat Laborde (EH BILDU).

Kide titularrak: Beatriz Unzue (EH BILDU), Arantza Lopez (EH BILDU), Patxi Agirre (EAJ-PNV), Maria Luisa Arija (UDAL TALDE SOZIALISTA).

Udalbatzaren bozketa: Alde: 7 bozka (EH Bildu), kontra: 0 eta Abstentzioa: 6 bozka (EAJ-PNV eta PSE-EE)

 

3. Udalaren Kontratazio mahai iraunkorra eratzea eta osatzea:

Kontratazio-Mahai Iraunkorra honela osatuta egongo da:

 • Lehendakaria: Beatriz Unzue alkate andrea. Ordezkoa: Xabat Laborde lehenengo Alkateordea.
 • Lege teknikaria: Udal Idazkaria
 • Udaleko kontu-hartzailea. Ordezkoa: Administrazio orokorreko administraria-Diruzaina.
 • Idazkaria: Idazkaritzako Administrazio orokorreko administraria. Ordezkoa: Idazkaritzako Administrazio orokorreko adminis-traria-itzultzailea.
 • Besteak: Kasu bakoitzean gaien arabera beharrezkoak diren funtzionario edo aholkulariei deituko zaie. Ahotsa izango dute baina ez botorik.

Oposizioko udal talde guztiei Kontratazio-Mahaiaren deialdia luzatuko zaie, ordezkari bana bidaltzeko aukera izan dezaten, soilik iritzia emateko aukera izango dute, ez botorik.

Udalbatzaren Bozketa: Alde: 13 bozka, kontra: 0 bozka eta abstentzioa: 0 bozka. Ondorioz, aho batez onartua izan zen.

 

4. Alkateordeak eta Tokiko Gobernu Batzordeko kideak:

Alkateordeen izendapena: Lehen alkateordea Xabat Laborde (EH Bildu) eta bigarren alkateordea Arantza Lopez (EH Bildu).
Tokiko Gobernu Batzarreko kideak: Beatriz Unzue (Alkatea eta batzarreko lehendakaria), Xabat Laborde (EH Bildu), Arantza Lopez (EH Bildu), Patxi Agirre (EAJ-PNV) eta Maria Luisa Arija (PSE-EE).

Kide hauen aukeraketa egiteko ahalmena alkatearena da eta udalbatzari alkatearen erabakiaren berri eman zitzaion. Ondorioz, puntu honetan ez zen bozketarik egin.

 

5. Ordezkari politikoen liberazioen dedikazioak eta ordainsariak:

Liberazioak:

 • Alkatearen soldata: Beatriz Unzue Esnaola alkateak erabateko dedikazioa izango du eta urtean 37.900 euro gordin jasoko ditu. Aurreko alkatearen soldata %28an jaitsi da.
 • Lehen alkateordea, Xabat Laborde Etxabe: Erabateko dedikazioarekin urtean 31.911 euro gordin jasoko ditu. Soldata hau aurreko alkatetzak zuen "alkatearen idazkaria" konfiantzazko postuak zuenaren berbera da.
 • Oposizioko liberatua: Maite Izagirre (EAJ-PNV): %60,5eko lanaldia izango du eta urtean 17.375,54 euro gordineko soldatarekin. Kopuru hau, 2016ko Udal Legeak eta EUDEL-ek ezarritako irizpideak kontuan hartuta kalkulatu da, Udaleko ekonomia sailak egindako txostenean oinarrituta.

Egin diren aldaketa hauekin, aurreko legealdiarekin alderatuta, ordezkari politikoen soldatetan guztira urtean 20.136 euro aurreztuko ditu udalak (lehen 107.311 euro, eta orain 87.175 euro). Alkatetzako edo udal gobernuko ordezkarien soldatetei dagokionez, udalak urtean 14.100 euro aurreztuko ditu.

Udalbatzako talde politikoen diru asignazioa:

Talde politikoei bideratuko zaien diru kopurua honakoa izango da aurrerantzean: Hilean 226 euroko asignazio finkoa eta zinegotzi bakoitzeko hilean 71 euro gehiago. Aurreko legealdiarekin alderatuta, erabaki honekin alderdi politikoei bideratutako diru kopuruak %28ko jaitsiera izango du.

Jaitsiera honen ondorioz, udalak urtean 7.572 euro aurreztuko ditu talde politikoen diru asignazioan.

Udaleko organoetan parte hartzeagatik jasoko diren ordainsariak (dietak):

 • Informazio-batzordeetara joateagatik:  36 euro/bilkura zinegotzi bakoitzari. 54 euro/bilkura, batzordeburuari.
 • Tokiko Gobernu Batzarraren bilkuratara joateagatik: 54 euro/bilkura.
 • Udalaren osoko bilkuratara joateagatik: 90 euro/bilkura.

Udalkide bakoitzari urtean gehienez 3.024 euro ordainduko zaizkio ordainsari hauen bidez.

Dieta hauetan ere %28ko jaitsiera aplikatu du Udal gobernu berriak.

Udalbatzaren bozketa: Alde: 7 bozka (EH Bildu), kontra: 0 eta Abstentzioa: 6 bozka (EAJ-PNV eta PSE-EE)

 

6. Udalaz gaindiko organoetako Udal ordezkarien izendapena:

Honakoa izan zen udal gobernu taldearen proposamena:

 • Beatriz Unzue (alkatea): Tolosaldea Garatzen SA., Tolosaldeko Mankomunitatea, Apattarrekako Industrigunea SL.
 • Ander Goikoetxea Arana (EH Bildu): Tolomendi Mendi Nekazaritza elkartea.
 • Amagoia Agirre (EH Bildu): Loatzo Musika Eskola Mankomunitatea, Haurreskolak partzuergoa.
 • Xabat Laborde (EH Bildu): Mintzola fundazioa, Gipuzkoako Urak.

Udalbatzaren Bozketa: Alde: 12 (EH Bildu eta EAJ-PNV), kontra: 0 eta abstentzioa: 1 (PSE-EE)

 

Kategoria: Nabarmenak

bad-sound

Bad Sound taldea izan da aukeratua uztailaren 26ko kontzerturako

Hauxe da uztailaren 26ko kontzertuko bozketaren emaitza:

BAD SOUND 23 bozka

McONAK 21 bozka

ZE ESATEK 11 bozka

MODUS OPERANDI 9 bozka

THE POTES 1 bozka

EUPHORIC 0 bozka

KILIMAK 0 bozka

LION HEART 0 bozka

65 bozka izan dira guztira. Ikusten duzuenez, BAD SOUND taldeak irabazi du. Dena den, posible da ekonomikoki McONAK taldeak ere kontzertuan parte hartzea, eta oraintxe horretan ari gera lotzen Kultura Sailetik, uztailaren 26an bi banden kontzertua izan dezagun.

Mila esker prozesu honetan parte hartu duzuen guztioi.

Azpikategoria

Zu hemen zaude: Albisteak
logo-negatiboa
Erreboteko Plaza, s/n. 20.150 Gipuzkoa
Telf: 943 69 21 00 - Fax: 943 69 33 76
E-posta: E-mail hau spam roboten kontra babestuta dago. JavaScript aktibatuta izatea behar duzu hau ikusteko.

Buletinera harpidetu