2019_Kontratazio Mahai Iraunkorra

Gaia
 Udaleko kontratazio Mahai Iraunkorra
Ebazpenak

 Kontratazio organo Alkatea denean:

Ekainaren 20ko 2019/368 AD

Dokumentazioa
Argitarapena

 Kontratazio organo Alkatea denean:

2019ko ekainaren 27ko GAO

Kontaktua