19Apirila2021

010.jpg
Zu hemen zaude: Albiste nabarmenak
AURREKONTUEN AURKEZPENAweb

Udal gobernuak 2021erako aurrekontu proposamena aurkeztu du

Amasa-Villabonako udal gobernuak 2021. urterako aurrekontu proposamena osatu du eta aste honetan udal batzorde informatiboetan aurkeztuko die udalean ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoei. Udal gobernutik jakinarazi dute 2021eko udal aurrekontua urtarrileko udalbatzan ofizialki onartzea dela helburua eta aurrekontu proposamen osoa ikusgai egongo dela villabona.eus webgunean. Bestalde, urtea amaitu aurretik udal gobernuak aurrekontu proposamena herriko eragileei zuzenean helaraziko die, eragile hauen proposamenak eta ekarpenak jasotzeko asmoz. 

Mailegu bat eskatuta, 2020ko aurrekontu berbera izango luke udalak

Udal gobernuak 2021. urtean zehar azken urteetan izandako gastu maila mantentzeko helburua izango lukeen mailegu bat eskatzea proposatzen du. Hasiera batean mailegu hori 400.000 euro ingurukoa izan daitekeela aurrikusten da eta horrekin, udaleko sailetara bideratutako aurrekontuetan murrizketarik ez egitea lortuko litzateke, Gipuzkoako Foru Aldunditik jasoko den ekarpen ekonomikoaren (Foru Funtsaren) beherakada konpentsatuz. Modu horretan, ez-ohiko zorpetze honen bidez, 2021eko hasierako udal aurrekontua 2020koaren berbera izatea lortuko litzateke, 6.857.326 eurokoa.

GASTU ARRUNTA

Pertsonal gastua bere horretan mantenduko da eta udal zerbitzuen gastu orokorra %5,5 igoko da.

Udal langileen soldatak ordaintzera bideratuko den dirua 2.425.039 eurokoa izango da, 2020tik %0,1a murriztuko delarik (3.000 euro gutxiago). Udal zerbitzu orokorren aurrekontua 2.653.000 eurokoa izango da eta 2020. urtean baino 139.608 euro gehiago. Hauek dira udal aurrekontuaren zatirik garrantzitsuenak, bien artean aurrekontu osoaren %74a osatzen baitute.

Igoera esanguratsuak Gizarte Zerbitzuetan, Kulturan, Ingurumenean, Hezkuntzan eta Zerbitzu Orokorretan

Covid-19aren osasun krisialditik eratorritako krisi ekonomiko eta sozialak, 2021a urte zaila izatea eragingo du eta udal gobernuak Gizarte Zerbitzuen saila indartzea proposatzen du. Sail honetako aurrekontu osoa 586.900 eurokoa izango da, 2020ko aurrekontuarekin alderatuta %7,36ko igoera izango duelarik. Aipatzekoa da 2019. urtetik %38,36an igoko dela sail honen aurrekontua, egungo udal gobernuak Amasa-Villabonan bizi diren pertsona guztien eskubideak eta oinarrizko beharrak asetzeko egiten duen apustu sendoaren erakusle garbia. Gizarte Larrialdietarako Laguntzara bideratuko den aurrekontua %32an igoko da eta Covid-19arekin lotutako egoerei erantzuteko ez-ohiko laguntzen lerro berri bat sortuko da, 18.000 eurorekin hornitua. Aurten sortutako Amasa-Villabonako Elkartasun Sarerentzat 4.000 euroko dirulaguntza berria ere jasotzen du aurrekontu proposamenak. Bestalde, genero berdintasuna sustatzeko eta udal politika feminista eraginkorra garatzeko 20.000 euroko diru funtsa izango du udalak 2021. urterako.

Kultura sailari dagokionez, 2021eko aurrekontua 594.095 eurokoa izango da, 2020ko aurrekontua %4,63an igoko delarik. Urteko ohiko kultur ekintzetarako bideratzen den diru partida %9,38an igoko da. Honekin, Kultura sektorea (kultur sortzaileak, teknikariak...) Covid-19aren eraginez pairatzen ari den krisialdiari erantzun bat ematea da udal gobernuaren helburua. Honekin batera, herriko kultur elkarteek jasotzen dituzten dirulaguntzak mantentzea proposatzen da. Berrikuntza nagusi gisa, Gurea zinemaren 75. urteurrena baliatuz erakusketa berezi bat osatzea aurreikusten da eta bestalde, Amasa-Villabonak "Geuretik Sortuak" egitasmoan parte hartuko du Euskal Herriko beste 25-30 udalerrirekin batera, euskaraz sortutako antzerkigintza, literatura eta zinemagintza bultzatzeko.

Ingurumen sailak ere aurrekontuaren hazkunde azpimarragarria izango du, aurrekontua %15,55ean igoko delarik. Guztira sail honek 531.600 euroko aurrekontua izango du eta proposatzen den igoerak neurri handi batean 2021erako aurreikusten den hondakinen kudeaketaren garestitzeari erantzuten dio. Hala ere, diru partida berriak ere sortuko dira, herriko naturguneetan dauden hainbat beharrei erantzuteko, besteak beste, errekak garbitzeko (6.000€), Amasamendiko mantenu lanak egiteko (8.000€) edo larre komunaletarako (10.000€).

Hezkuntzara bideratuko den aurrekontuak ere igoera esanguratsua izango du, 2020arekin alderatuta, %21,34ko igoera izango duelarik. Guztira, udalak 244.703 euro bideratuko ditu hezkuntzara. Igoera honen arrazoi nagusia, Covid-19aren ondorioz hezkuntza publikoaren eraikinetan egin beharreko desinfekzio eta garbiketa lan sakonak egiteko sortu behar izan den diru-funtsa da. Guztira 33.027 euro gehiago bideratuko dira 2021ean Covid-19aren kontrako prebentzio gisa egin beharreko garbiketetara. Bestalde, berrikuntza gisa, udalaren eta hezkuntza arloko Oinherri elkartearen arteko lankidetza hitzarmen berria aipatu beharko litzateke.

Zerbitzu orokorrek ere aurrekontuaren igoera izango lukete, udal gobernuak osatutako proposamenaren arabera. Guztira zerbitzu hauek 304.600 euroko aurrekontua izango lukete, 2020an baino %10,97 gehiago. Aipatzekoa da administrazioaren digitalizaziorako egitasmo bat jarriko dela martxan, gehienbat herritarrek udalarekin duten harremana errazteko helburua duena. Bestalde, telefono, mezulari eta telegrama gastuak murriztuko dira.

Murrizketak udal gobernuaren eta udaltzaingoaren gastuetan

Udal gobernuak, bigarren urtez jarraian, bere gastuak murriztuko ditu 2021ean. Orotara %10,5ean murriztuko da udal gobernuak edo alkatetzak egingo dituen gastu arruntak. Aipatzekoa da dagoeneko 2020an %25,9ko murrizketa egin zela arlo honetan. Komunikazioan, aholkularitzan, dietetan eta protokolo gastuetan egon dira azken bi urte hauetako diru aurrezpenik aipagarrienak. Kontutan hartu behar alkatetzako soldaten gastuak ez direla hemen kokatzen, bestela, murrizketa askoz ere handiagoa litzateke.

Udaltzaingoari dagokionez %11,23ko gastu murrizketa jasotzen du aurrekontu proposamenak. 2020an egindako gastuak kontutan hartu dira eta 2021erako aurrekontua findu egin da, normalean erabiltzen ez den dirua ezabatuz.

Gastua mantenduko da Hirigintza eta zerbitzuetan, Euskaran, Kirolean eta Gazterian

Hirigintza sailak 646.803 euroko aurrekontua izango luke 2021ean, aurreko urtean baino %0,21 gehiago. Beraz, sail garrantzitsu honek ia pasa den urteko aurrekontu bera izango du. Sail honetako gastu arrunt ia osoa, argindar, erregai, mantenu eta konponketa gastuetara bideratzen da eta aurtengorako udal gobernuak ez du aldaketa esanguratsurik proposatu.

Euskara sailak 124.161 euroko aurrekontua izango luke, pasa den urtean baino %3,8 gutxiago. Murrizketa txiki honek azalpen sinplea du, 2020an udalak diruz lagundu zituen Kilometroak eta Euskaraldia bezalako egitasmoak izan ziren eta 2021ean ez da horrelakorik izango. Orokorrean, sail honetako ohiko gastu arruntak eta dirulaguntzak (euskarazko komunikabideak, euskara ikasteko laguntzak, errotuluak eta web orriak euskaraz jartzeko laguntzak etab.) mantendu egingo dira eta lehen aldiz Tolosaldeko Galtzaundi euskara elkartearekin hitzarmena sinatu eta 9.000 euroko dirulaguntza ematea aurreikusten da. Bestalde, Euskaran Ados! mahai parte hartzaileak 3.350 euroko diru-partida berri bat izango du bertan erabakitzen diren ekimenak garatu ahal izateko.

Kiroletara bideratutako gastu arrunta ere mantendu egingo da, aurrekontu osoa soilik %0,41ean haziko baita. Guztira 218.426 euroko aurrekontua izango da. Aipatzekoa da 2021ean dirulaguntza berriak izango direla bi kirol elkarte berrirentzat: Aiztondoko Danena Txirrindulari elkartea (1.800€) eta Amasa-Villabonako Triatloi elkartea (2.500€). Bestalde, 2021ean Behar Zana pilota elkartean bere 75. urteurrena ospatuko du eta udalak 7.000 euroko dirulaguntza bideratuko d urteurren borobil horren baitan antolatuko diren hainbat ekintza finantzatzeko.

Gazteria saila izango da 2021ean murrizketarik handiena izango duena, aurrekontua %7,36an murriztuko baita 2020koarekin alderatuta. Hala ere murrizketa honek arrazoi nagusi bakarrari erantzuten dio; 2021ko uztailean Katea Etxea Gaztelekuko kudeaketa eta hezkidetza programaren kontratua amaituko da. Udal gobernuak une hori baliatu nahi du Gaztelekuaren ibilbidean eten bat egiteko eta datozen urteetarako egin beharreko kontratazioa birpentsatzeko. Horrela, etorkizunean Gaztelekuak izan behar lukeen funtzionamendua eta orokorrean herriko gaztetxo eta nerabeei begira garatuko den udal politika osoa aztertu eta hobetzeko dinamika bat jarriko da martxan. Horretarako, herriko gazte eta nerabeen artean garatuko den parte hartze prozesu sakon bat garatuko litzateke. Gazte eta nerabeen beharrak, kezkak eta ikuspuntuak kontuan hartu nahi dira, etorkizunean adin tarte horretara bideratutako udal baliabideak eta ekimenak birdefinitzeko.

INBERTSIOAK 2021

Amasa-Villabonako udalak guztira 659.458,12 euro izango ditu 2021. urtean inbertsioak egiteko, 2020an baino %10,9 gutxiago. Kopuru ekonomikoari dagokionez, 2021ean garatuko diren inbertsio aipagarrienak Olaederra kiroldegiko teilatuaren birmoldaketa (165.000€) eta Fleming herri eskolarako obra eta inbertsioak (70.000€) dira.

Hauek dira 2021ko aurrekontuan jasoko diren inbertsioak atalka:

1. Hirigintza eta zerbitzuak:

 • Hirigintza Plan Orokorraren berrikuspena eta Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa: 50.000€
 • Hirigintza sailerako proiektuen erredakzioak: 35.000€
 • Etxebizitza politika berria: 10.000€
 • Espaloiak eta asfaltatze lanak: 50.000€
 • Amasako oinezko bideko lanak: 10.000€
 • Komun publiko berriak: 40.000€
 • Hiri altzarien erosketa: 10.000€
 • Irisgarritasun planeko ekintzak: 5.000€
 • Malkar plazako parkearen lurra berritzea: 13.000€
 • Gas hornikuntza azpiegiturak Arratzainera: 30.000€
 • Kale Nagusia 38ko konponketak: 1.000€
 • Olaederra kiroldegiko konponketak: 16.000€
 • Kale garbitzaileentzat bi karro berri erostea: 2.500€

2. Ingurumena eta mendiak:

 • Energia Planeko inbertsioak: 50.000€
 • Agaraitz industriguneko ur zikinak araztegira konektatzeko proiektua: 9.680€
 • Ur zikinak eta euri urak bereizteko obrak: 6.000€
 • Amasamendiko guneen mantenurako tresnak erostea: 2.000€

3. Hezkuntza eta kirola:

 • Olaederra kiroldegiko teilatuaren birmoldaketa: 165.000€
 • Fleming Herri Eskolarako inbertsio eta obrak: 70.000€
 • Seaska haur eskolako berogailua: 12.000€

4. Kultura:

 • Gurea zineko konponketak: 25.000€
 • Udal Liburutegia eraberritu eta modernizatzeko azterketa: 15.000€
 • Udal Liburutegirako DVD eta liburu berriak: 11.000€

5. Besteak:

 • Udalbatzak grabatzeko sistemaren 2. fasea ezartzea (bideo-akta): 2.500€
 • Komunikaziorako inbertsioak: 1.500€
 • Informatika inbertsioak: 5.000€
 • Artxiborako altzariak: 2.000€
 • Udal jabetzako tabernetarako etxe tresnak: 1.500€
 • Udal brigadaren kamioiaren Leasing-a: 8.778,12€
Olentzaroaren basoa

Olentzaroaren basoa ekimena, abenduaren 19an

Pasa den urteko arrakasta ikusita, aurten ere Olentzaroaren basoa ekimena antolatu du Zunbeltz elkarteak, Udalarekin elkarlanean. Abenduaren 19an izango da ibilaldia, 17:00 - 18:30 ordutegian. Etxeondotik habiatu eta Aranerrekan gora, Aranzabirainoko bidean barrena, neguko solstizioko pertsonaia ugari gertutik ezagutzeko aukera eskaintzen du ekimenak: Antton eta Anttoni, galtzagorriak, sorginak, Olentzero eta Mari Domingi…

Ekimena 2012 eta 2018 urteen artean jaiotako haurrentzat antolatu dute eta parte hartu nahi duten herritarrek aurrez izena eman beharko dute.

Guztira 9 emanaldi
Arratsaldeko 17:00etan emango diote hasiera ekimenari. Lehenik 50 laguneko taldeak osatuko dira, ondoren azpitaldeetan banatu eta ordu laurdeneroko txandatan ekingo diote bideari parte hartzaileek. Guztira 9 txanda egingo dira.

Segurtasun neurri guztiak zorrotz errespetatuko dira
Osasun egoerak eskatzen dituen neurriak betetzea derrigorrezkoa da ekimenean parte hartzeko, hau da, musukoa eramatea beharrezkoa da eta partaideen arteko distantzia ere mantendu beharko da. Gehienez ere, 50 laguneko taldeak antolatuko dira, eta dagoeneko ikastetxeetan eginda dauden burbuilak mantentzen saiatuko dira antolatzaileak.

Izena aurrez eman behar da
Besteak beste, Olentzero eta Mari Domingi ezagutu nahi dituzten herritarrek, aurrez izena eman beharko dute. Gure Antzokiko leihatilara gerturatuta egin daiteke, gaur eta bihar, arratsaldeko 17:00 – 18:30 ordutegian. Gonbidapen guztiak gaur bertan bukatuko balira, bihar ez da berriro leihatila irekiko.

Izena emateko baldintzak

70 boluntariori esker antolatutako ekimena
Amasa-Villabonako udalak eskerrak eman nahi dizkie Zunbeltz elkarteari, eta ekimen honek aurrera egin dezan, borondatez lanean dabiltzan 70 laguneko taldeari.

hondakinak ona weberako

Udalak neurriak hartu ditu hondakinen bilketan emandako atzerapausoengatik

Amasa-Villabonako udalak, 2020. urte honetan zehar hainbat elementu kezkagarri egiaztatu ditu hondakinen bilketari dagokionez: 

Gero eta zabor gehiago botatzen da lurrera, edukiontzitik kanpo

Azken hilabeteetan, herri osoan zehar dauden edukiontzien gune guztietan (batzuetan besteetan baino gehiago), lurrean utzitako poltsen kopurua asko hazi da. Udalak jarraipena egin dio arazo honi eta dozenaka argazki eta froga lortu dira. Egoera hau kezkatzekoa da, are gehiago, Covid-19aren pandemia dela eta, edukiontziak guztiz zabalik daudela kontuan hartzen badugu. Gainera, duela hilabete batzuk organikoaren eta errefuxaren edukiontzien ahoak zabaltzeko pedalak ezarri ziren, poltsak barrura sartzeko garaian eskuekin heldu beharrik ez izateko. Beraz, lurrean uzten diren poltsen kopurua handitzea ez da erraz ulertzekoa, eta udalak neurri zorrotzak hartu beharko ditu egoera hau aldatzeko eta edukiontzien guneak behar bezala egotea lortzeko.

Traste zaharrak edozein egunetan uzten dira kalean

Traste zaharrak eta bolumen handikoak, asteazkenetan 20:00etatik 22:00etara atera behar dira, edukiontzien guneen ondoan utzi eta aurretik Tolosaldeko Mankomunitateari jakinarazi behar zaio 943 676216 telefonora deituz. Baldintza hauek aspalditik daude ezarrita baina badirudi herritar askok ez dakitela edo ahaztu egin zaiela, azken aldian edozein egun eta ordutan ikus baitaitezke trasteak lurrean botata. Aipatu behar da tamaina handiko hondakin horiek noiznahi eraman daitezkela Andoaingo edo Tolosako Garbiguneetara.

Gaizki sailkatutako hondakinan organikoaren edukiontzian 

Organikoaren edukiontzian jasotzen denaren gero eta portzentaje handiagoa ez da hondakin organikoa eta poltsa konpostagarrien erabilerak beherakada nabarmena izan du. Hori ere harrigarria da, Udalak doako poltsa konpostagarriak jartzen baititu herritar guztien eskura. Poltsa horiek udal liburutegiaren sarreran dagoen makinan eskura daitezke txartela erabilita. Hondakin organikoak behar bezala ez bereizteak eta edozen poltsa organikoaren edukiontzian botatzeak, organikoaren kalitatea jaisten du eta kalitate hori baxua bada, edukiontzi osoa errefuxa bezala kudeatu beharra ekar dezake. Horrek, gaikako bilketan eta berziklatze tasetan eragin oso negatiboa du eta udalak ordaintzen dituen hondakinen kudeaketa gastuak handitzen ditu. 

Gaikako bilketaren portzentajea beherantz doa eta azken urtetan lehen aldiz %70etik behera jaitsi da

2020ko urtarriletik urrira bitartean, gaikako bilketa %7,8an murriztu da. Datu hau oso kezkagarria, azken urteetako birziklatze tasarik baxuenetan kokatu baikara. Udal gobernuak tasa hau %70etik behera jaisten bazen, bilketa sistemaren gaineko neurri zorrotzak hartuko zituela iragarri zuen eta Tolosaldeko Mankomunitatetik bidalitako azken datuek (2020ko urrikoak) tasa hau %69,46koa dela diote. Beraz, muga-mugan gaude eta beherazko joerak jarraitzen badu, udal gobernuak bilketa sistemaren inguruko erabaki zorrotzak har ditzake. BILKETA DATUAK 2020

Landa inguruko hainbat espaziotan zabortegi inprobisatuak antzeman dira

Amasa, Amasamendi, Legarreta, Otsabi edota Otelarre auzoetan dauden edukiontzi guneetan, gero eta hondakin gehiago agertzen ari dira lurrean botata; moztutako adar eta belarrez betetako poltsa handiak, usteldutako elikagaiak, traste handiak etab. Gainera, mendi guneetan (bereziki Komizar parkean) zabor pilaketa handiak antzeman dira.

Azken asteetan hondakin asko lurrean botata

Azkenaldian, bereziki taberna eta jatetxeak itxita egon diren bitartean, edari latak, janari ontziak eta beste hainbat ondakin agertu dira hainbat tokitan botata; Amasako ermitako estalpean, Remi Ayestaran pasealekuan, Arroa eta Errotako ibai ondoko ibilbideko bankuetan, Kiroldegi atzealdean, Etxeondoko parkean, Txermin auzoko zenbat lekutan etab. 

Udaleko Ingurumen sailak kanpaina berezi bat jarri du martxan arazo hauei irtenbidea emateko asmoz

Jarraipen zorrotzagoa

Zaborra edukiontzi kanpoan edota ez dagokion lekuetan uzteari jarraipen estua egingo zaio. Udaltzaingoak jarraipen berezia egingo dio gai honi eta poltsak lurrean uzten badira, 90 eta 450 euro arteko isunak ezarriko dira. Mendi guneetan sortutako zabortegi inprobisatuen inguruan ikerketak egingo dira. Dagoeneko, zenbait kasutan zaborra nork bota duen identifikatu da eta hauen aurkako lege ekintzak ere martxan jarriko dira. Horrez gain Komizar parkean jarraipen sistema berri bat jarri da martxan; Parkeko mahaiak numeratu egin dira, Udaltzainek mahai bakoitzeko arduradun bat identifikatuko dute eta pertsona hau izango da mahaia eta bere ingurua txukun uztearen arduraduna.

Informazio kanpaina

Nahiz eta gutxiengo batek gaziki egiten duenak irudi negargarriak utzi, herritar gehienek ingurumenarekiko eta zaborren gaikako bilketarekiko jarrera positiboa dute. Amasa-Villabona edukiontzi sistema edukita Gipuzkoa mailan birziklapen tasa handienetakoa zuen herria izan da orain arte.

Hala ere, esan bezala azkenaldian beheranzko joera nabarmena egiaztatu denez, udalak berriro ere biztanleen hezkuntzan arreta jartzea erabaki du:

 • Gutuna administrariei: Datozen egunetan, herriko eraikinetako edo portaletako administrariei gutun bat helaraziko zaie. Gutun horretan udalak osatutako testu bat egongo da IKUSI GUTUNA. Horrekin batera, kartel informatibo bat ere helaraziko zaie eta portalean leku ikusgarri batean jartzeko eskaera egingo zaie IKUSI KARTELA
 • Pegatinak edukiontzietan: Herriko edukiontzi guztietan poltsak lurrean uztea debekatuta dagoela adierazten duen pegatina bat ezarriko da. Horrekin, lurrean agertzen diren poltsa eta trasteen kopurua murriztea espero dute udal arduradunek IKUSI PEGATINA. 
 • Hezitzaileak kalean: Tolosaldeko Mankomunitateko hezitzaileak Villabonako edukiontzien guneetan izango dira datorren astetik aurrera. Gutxienez 6 egunetan egongo dira eta hondakinak botatzera doazen pertsonei gauzak ondo egiteko jarraibideak ematea izango da beraien lana. Hezitzaile hauek ondo prestatutako profesionalak dira eta herritarrei errespetuz tratatzeko deia egiten diegu.
 • Erroldatzen diren pertsonei informazioa: Amasa-Villabonara bizitzera datozenei edota gure herrian erroldatzen direnei hondakinen kudeaketari buruzko informazio eta azalpen zehatzak emango zaizkie. 
Zu hemen zaude: Albiste nabarmenak
logo-negatiboa
Erreboteko Plaza, s/n. 20.150 Gipuzkoa
Telf: 943 69 21 00 - Fax: 943 69 33 76
E-posta: E-mail hau spam roboten kontra babestuta dago. JavaScript aktibatuta izatea behar duzu hau ikusteko.