19Apirila2021

006.jpg
Zu hemen zaude: Albiste nabarmenak
IMG 7506 tokikom 700x700

Udalak gabonetako argien gastua %60an murriztea erabaki du

Amasa-Villabonako udal gobernuak aurtengo gabonetako argietara bideratuko den gastuan murrizketa esanguratsua egitea erabaki du. Izan ere, martxotik aurrera Covid-19aren pandemia dela eta, udalak ezusteko gastu eta inbertsio ugariri aurre egin behar izan die eta horrek eragin nabarmena izan du udal aurrekontuan. Egoera honetan, udal gobernuak lehentasunak ezartzera behartuta ikusi du bere burua eta azken hilabeeteetan Covid-19aren krisiaren ondorioz kaltetuak izan diren herritarrak eta sektore ekonomikoak laguntzeari eman zaio lehentasun osoa. Beraz, ezusteko eta aurreikusi gabeko inbertsio eta gastu ugari izan direnez, udal gobernuak ezinbestekoak eta lehentasunezkoak ez diren gastuak murriztu behar izan ditu, horien artean gabonetako argiak jartzera bideratzen den gastua dagoelarik.

%60,8ko murrizketa

2019. urtean guztira 20.370,25 euro erabili ziren gabonetako argiak jartzeko, gastu hau udalak eta Oria Merkatarien elkartearen artean banatu zelarik (udalak 13.996,68 euro eta Oria elkarteak beste 6.373,57 euro). 2020an ordea, guztira 7.986 euro bideratuko dira gabonetako argiak jartzera, 2019an baino %60,8 gutxiago. Aurtengoan gastu osoa udalak hartuko du bere gain, Oria Merkatarien elkartearekin horrela adostu baitzen, modu horretan merkatarien elkarteak baliabide ekonomiko gehiago izango ditu herriko merkataritzaren aldeko bere jarduera garatzeko.

Ondorioz, normala den bezala, aurtengo gabonetan argi gutxiago jarriko dira herriko kaleetan eta udalak argi hauek zenbait gunetan ezartzea lehenetsi du: Kale Nagusian, Kale Berrian, Santio kalean, Txistulari plazan, Kiroldegi inguruan eta Larrea zein Errota auzoetako aurrealdean (errepidearen ondoko pasealekuetan). Eremu hauetan kokatzen dira herriko merkataritza establezimendu gehienak eta horregatik aukeratu da argiak bertan jartzea.

Hernanin kokatuta dagoen Maykolux SL enpresa da argiak jartzeaz arduratuko dena, Gipuzkoako beste bi enpresari ere eskatu zitzaizkien aurrekontuak eta argien instalazio proiektuak, baina udaleko aparejadoerak egindako txostenaren araberta Maykolux izan da proposamen hoberena egin duena. 

Piztuera ekitaldi publikorik ez

Oria Merkatarien elkarteak eta udalak, aurtengoan piztuera ekitaldi ofizialik ez egitea erabaki dute. Azken urteetan argien piztuera ekitaldia egin izan da Berdura plazan, baina aurten bizi dugun egoera dela medio eta gerta litezkeen jende pilaketak saihesteko, bertan behera uztea erabaki da, adostasunez.

Argiak abenduaren 18an piztuko dira

Aipatutakoaz gain, gabonetako argiak lehen aldiz abenduaren 18an piztea erabaki du udal gobernuak. Argi guztiak kontsumo gutxiko LED-ak izango dira, energia elektrikoaren erabilera eraginkorra bermatuko delarik. Gainera, argi gehienak gaueko 00:00etan itzaliko dira, energiaren erabilera arduratsua eginez.

IMG 4661

Udalaren dirulaguntza berria herriko ostalaritza sektorearentzat

Jakina denez, pasa den azaroaren 6an Eusko Jaurlaritzak ostalaritza establezimenduen itxiera agindu zuen Covid-19aren pandemiaren egoerari erantzuteko prebentzio neurri gisa. Honen ondorioz, ostalaritza sektoreko langileak, tabernariak, zerbitzariak, sukaldariak etab. egoera oso zailean geratu dira, establezimenduari eta jarduerari lotutako gastuak ordaintzen jarraitu behar baitute, taberna edo jatetxeak itxita dauden bitartean. Egoera honek, ezinbestekoa den sektore honen biziraupena eta etorkizuna kolokan jarri ditu eta Amasa-Villabonako udalak urjentziazko izaera duen dirulaguntza lerro berri bat onartu eta martxan jartzea erabaki du.

Dirulaguntza hau arautzen duen oinarrien dokumentua abenduaren 2an argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (GAO): Dirulaguntzaren oinarriak GAO

Aurrekontua

Dirulaguntza hauek finantzatzeko, udalak 30.000 euroko diru funtsa sortu du. Aurrekontu hau ez bada nahikoa eskaera guztiei erantzuteko, modu proportzionalean banatuko da aurkeztutako eskaera-kopuruaren arabera.

Dirulaguntzaren zenbatekoa

 • 600 euro establezimendua itxita egongo den hilabete bakoitzeko. Dirulaguntzaren kopuru zehatza, estabezimenduak itxita egon diren egun kopuruaren arabera kalkulatuko da.
 • Jardueren etetea partziala denean (okindegi-kafetegien kasuan), 300 euro etendura hilabete bakoitzeko.
 • Establezimenduaren titularrak jarduerari lotutako lokala errentan edo alokairuan baldin badu, dirulaguntzaren zenbatekoak 200 euro/hileko gehigarri bat izango du.

Onuradunak

Dirulaguntza honen onuradun izango dira urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuan ezarritako alarma-egoerak eraginda, Lehendakariaren azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuan, (36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, aldatzen duenak) ezartzen den erabateko-itxiera eraginpean dauden ostalariak. 

Bete beharreko baldintzak

 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (EJZ) alta emanda egotea erabateko itxiera eraginpean dauden jardueretan.
 • Amasa-Villabonan kokatutako establezimendua edukitzea.
 • Villabonako Udalarekin zorrik ez edukitzea.
 • Ez egotea dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. apartatuan aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokionez.

Dirulaguntzaren iraunaldia

Dirulaguntzaren iraunaldia Lehendakariaren azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuan oinarritutako erabateko itxierarekin hasiko da (2020ko azaroaren 6an) eta dagokion autoritateak erabateko-itxiera jasaten duten jarduerak ahalbidetzen dituenean amaituko da.

Eskaera egiteko aurkeztu beharreko agiriak

 • Bete eta udalari helarazi beharreko inprimakia: ESKAERA EGITEKO ORRIA
 • IFK edo IFZren kopia.
 • Eskaerak jardueraren titularrak egingo ditu zuzenean, edo haren ordezkaritza zuzenbidean baliozkoa den edozein bitartekoren bidez egiaztatzen duen edozein pertsonak. Ahaldunen kasuan, ordezkaritza-idazkia aurkeztu beharko da.

Udalak onartutako, Covid 19ko galerak arintzeko dirulaguntzen 1.deialdian (GAOn 2020ko maiatzaren 7an argitaratua) onuradun izan ziren ostalariak ez dute 2. eta 3. puntuan ezarritako agiririk aurkeztu beharko, inprimakia bakarrik bete beharko dute.

Eskariak aurkezteko epea: Abenduaren 4tik 14ra, bi egunak barne.

Dirulaguntzaren ordainketa: Dirulaguntzak beraiek xede duten helburua egoera egiaztatu bezain pronto ordainduko dira, hilabeteka.

euskararen eguna 2020

Udalaren Adierazpena Euskararen egunean

Amasa-Villabonako udalbatzak bi erakunde adierazpen onartu zituen euskararen egunerako, bata udal gobernuak osatu eta proposatutakoa eta bestea EAJ-PNV alderdiak aurkeztutakoa (bigarren hau EUDEL-en alderdi politiko guztiek adostutako testu bera da). Bi adierazpenak aho batez onartu ziren. Udal gobenuak aurkeztutako adierazpenaren bidez udalak 16 konpromiso hartzen ditu euskara sustatzen jarraitzeko eta euskararen normalizazioan aurrera urrats sendoak emateko.

Honakoa da udal gobernuak aurkeztu eta udalbatzak onartutako adierazpena:

Erakunde Adierazpena Euskararen Eguna dela eta

ZIOA

Eusko Ikaskuntzak 1949. urtean Euskararen Nazioarteko Eguna abenduaren 3. egunarekin ospatzea erabaki zuenetik, urteak joan urteak etorri, euskararen hiztun komunitateak lortu du, besteak beste estandarizazio prozesuari (1968) eta euskaltzaleen zein euskalgintzako eragileen bultzadari esker, euskara hilzoritik ateratzea.

Hala ere, urte luzetan izandako euskaltzale eta ekintzaile askoren ahaleginak alferrikakoak gerta daitezke azken urteotan euskarak hainbat arlotan jasandako atzerakada dela medio.

Joan den urtean, inoiz ez bezala euskaldunok berariazko erakundeak geneuzkala genion; Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, alde batetik, Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoan, bestetik, eta Nafarroa Garaian, azkenik. Egia da, baina era berean hizkuntza politika bateraturik ez geneukala salatu genuen eta, tamalez, hizkuntza politika bateraturik izan gabe jarraitzen dugu.

Urte honetan, zoritxarrez, Covid-19 pandemiak mundu osoa erasan du. Hizkuntza gutxituek ere pairatu dituzte pandemia global honen ondorioak. Euskara zokoratua eta, kasu zehatz batzuetan, ezabatua ere izan da. Euskal Herriko edo euskararen lurraldeko erakunde publikoek, oro har, pandemiaren lehentasunezko izaera argudiatuta, euskararen erabilera bigarren maila batera eraman dute, euskararen hiztun komunitateari bizkarra emanez eta urteetan egindako lana arriskuan jarriz.

Covid-19a agertu zenetik, euskararen egoerak atzerakada nabarmena izan duela ohartarazten dugu. Hezkuntzan, non ikasle askok euskararekiko zeukaten eremu bakarra, eskola, galdu duten. Hedabideetan, non euskara lotsagabeki zokoratua eta baztertua izan den. Kulturan, non ikuskizunetan eta sortzaileen lanen hedapenean, euskararen hiztun komunitatearen haustura eta sakabanaketa areagotu den. Administrazioetan, non Covid-19ak eragindako itxialdian zehar administrazio publikoen aldetik euskararen erabilera zokoratu den. Badirudi, euskarak ez duela larrialdi egoeratarako balio.
Oraindik ez dakigu gure hizkuntzaren egoera noraino okertu den, eta oraindik gehiago okertu daitekeela dirudi. Hori horrela, gure hizkuntzak jasandako kalteak zeintzuk eta zenbatekoak diren aztertzea beharrezkoa da.

Horregatik, guztiagatik, aurtengo Euskararen Nazioarteko Egunari (abenduak 3) begira euskararen hiztun komunitateak, gure hizkuntza biziberritzeko konpromisoa indartu behar du. Ildo horretan, erakunde publikoek euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetatuak izan eta osotasunean garatuak izan daitezen, ahalegindu behar dugu.

Herri mugimendua izan da, eta izan behar du, euskararen normalizazioaren oinarri eta bidelagun: Euskalgintzan aritzen diren herritarrak, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua, Galtzaundi Tolosaldeko euskara elkartea, AEK, Topagunea, Euskal Herrian Euskaraz etab. Pandemiaren eraginez euskararen aldeko hainbat ekimen (Korrika, Nafarroa Oinez, Ibilaldia, Durangoko Azoka etab.) bertan behera uzteak, edota euskarazko kultur ikuskizunak eta ekitaldiak egiteko izan diren zailtasun handiak, kolpe latza izan dira euskararen biziberritze prozesuarentzat. Egoera honetan agerian geratu da herri mugimendua eta bere bultzada ezinbestekoak direla.

Aurtengo Euskaraldiaren ezaugarri bereizgarria Arigunearen ideia da. Ariguneek, edo euskaraz aritzeko guneek, euskaraz hitz egiteko aukera bermatzen dute uneoro, izan entitate barruan edo izan entitateak herritarrekin duen harremanean. Horrek izan behar du gure aurtengo xedea eta eginkizuna; euskarari, euskararen hiztun komunitateari, bizitzeko funtzioak eta eremuak zabaltzea eta berriak eranstea.

ADIERAZPENA

Hori horrela, Amasa-Villabonako udalak, honako konpromisoak hartzen dituela adierazten du 2020ko euskararen nazioarteko egunaren testuinguruan:

 1. Covid-19 pandemiaren krisiak euskararen normalizazioan sorrarazitako kalteak ebaluatu eta kalte horiei aurre egiteko neurriak hartzea, Euskaran ados! mahai parte hartzailearen baitan.
 2. Amasa-Villabonako udala urte osoan zehar Arigunea izatea. Euskara izango da udalaren eta udal langileen ohiko hizkuntza eta udalak herritarrekin zein beste erakundeekin edukiko dituen harremanak euskaraz (gutxienez) izango dira.
 3. Udalak egingo dituen kontratuetan hizkuntza-irizpideak zehaztea eta ezartzea.
 4. Kontratazioetan, legeak baimentzen duen neurrian, euskara ziurtagiriak (Bikain eta Bai Euskarari, besteak beste) kontutan hartzea.
 5. 2021-2022 epealdirako Euskararen Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) osatzea eta martxan jartzea.
 6. Udalak, euskaraz diren hainbat tresna sustatzea, hala nola softwarea eta oinarrizko aplikazioak euskaraz, astialdirako IKT produktuak, .eus domeinua eta euskararen erabilera interneten.
 7. Euskarazko toki-komunikabideekin urte anitzeko hitzarmenak sustatzea, hedabide hauen jasangarritasun ekonomikoa eta egonkortasuna bermatzeko.
 8. Euskararen erabilera eta presentzia bermatzea erabiltzen ditugun komunikabide guztietan.
 9. Kirolaren euskalduntze-bidean lan egitea, federazioekin eta tokiko klubekin elkarlanean.
 10. Gazteentzako euskarazko aisialdi-zerbitzuak sustatu eta zabaltzea.
 11. Familia-eremuetan euskararen erabilera eta transmisioa sustatzen jarraitzea.
 12. Euskara ikasteko martxan dauden laguntzak mantentzea, euskara ikastea doakoa izango dela bermatuz.
 13. Enpresetan euskararen erabilera normalizatzeko ekimenak aktibatzea, euskara laneko eta zerbitzuetako hizkuntza izan dadin.
 14. Jarduera arau-emailea garatzea, enpresetan euskara erabiltzeko planak indarrean jartzeko.
 15. Eremu guztietako eragileekin (hau da, enpresa-elkarteekin, sindikatuekin, gremio-elkarteekin, merkataritza elkartearekin eta beste hainbat erakunderekin) akordioak bilatzea, euskararen normalizazioa bultzatzeko konpromisoa har dezaten.
 16. Herriko gizarte eragile eta euskalgintzarekin dugun elkarlanari eustea eta ahal bada, sendotzea.

 

Zu hemen zaude: Albiste nabarmenak
logo-negatiboa
Erreboteko Plaza, s/n. 20.150 Gipuzkoa
Telf: 943 69 21 00 - Fax: 943 69 33 76
E-posta: E-mail hau spam roboten kontra babestuta dago. JavaScript aktibatuta izatea behar duzu hau ikusteko.