2019_Eskuduntzak Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetzea

Gaia
Eskuduntzak Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetzea
Ebazpenak
 Alkateak, ekainaren 28ko 2019/389 Alkatetzaren Dekretu bidez
Iragarkia
 Alkatearen eskuduntzak Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetzea
Argitarapena
Kontaktua