2021_Esku hartzeko eta arreta psikosoziala eskaintzeko programa

Lizitazio-espedientearen eta Pleguaren onarpena
 Udalbatzak, 2021eko martxoaren 30ean eginiko osoko bilkuran
Euskadiko Kontratazioko plataforma
 Plataforma